section-b1d5aad

Операни предлага услуги по експлоатация на информационни системи и мрежи. Изгражда и оперира като услуга цялостен или ограничен до конкретните нужди на организацията Service desk (Център за управление на услуги).

 • Организация, която експлоатира развита система от вътрешни и външни IT и телеком услуги
 • Оперирате развита клонова мрежа, работите или събирате данни от множество устройства в различни локации
 • Надеждността и сигурността на използвани и предоставяни услуги е приоритет
 • Имате задължения свързани с информационната сигурност и защитата на потребителски данни
 • Управление на IT инфраструктура и IT Service Management
 • Управление на SLA чрез наблюдение и контрол за наличност и качество на използвани IT и телеком услуги
 • Известяване и управление на проблеми свързани с предоставяните услуги и сигурността на потребителите
 • Управление на информационна сигурност
 • Скоростно внедряване на система за тотален мониторинг на използвани услуги от външни доставчици
 • Обучен персонал, който следи работоспособността на инфраструктура и услуги и се намесва при нужда
 • Богати информационни възможности, за да имате видимост към процеси и събития в IT инфраструктура и предоставяни услуги.
 • Известия съгласно необходими нива на ескалация.
 • Контрол изпълнението на споразумения за ниво на обслужване (SLA) с външни доставчици, както и ангажиментите на организацията към нейните клиенти
 • Ефективен анализ на ИТ проблемите за намаляване на повторни инциденти
 • Управление на информационната сигурност

Повече...

 • Богат експлоатационен опит в областта на ентърпрайс информационни технологии, мрежи и системи
 • Практически опит за работа със средни и големи организации в частен, общински и държавен сектор
 • Собствени разпределени и надеждни информационни системи
 • Не се правят инвестиции в персонал, оборудване и прилежащата инфраструктура
 • На база богат опит в експлоатацията на информационни системи са разработени оперативни процедури, които лесно се адаптират за конкретните нужди на клиентите

Повече...

 • [download_after_email id=5239]
 • Богат експлоатационен опит в областта на ентърпрайс информационни технологии, мрежи и системи
 • Практически опит за работа със средни и големи организации в частен, общински и държавен сектор
 • Собствени разпределени и надеждни информационни системи
 • Не се правят инвестиции в персонал, оборудване и прилежащата инфраструктура
 • На база богат опит в експлоатацията на информационни системи са разработени оперативни процедури, които лесно се адаптират за конкретните нужди на клиентите

Повече...

Понастоящем Операни оперира информационни системи с:

Повече от 1800 процесорни ядра, Над 6TB RAM
Сторидж системи с капацитет над 300TB
Мрежи със стотици наети линии и хиляди мобилни връзки
Повече от 100 WiFi Access points
Над 12 000 крайни точки (сървъри, компютри, IoT устройства и сензори, камери)

 • Организация, която експлоатира развита система от вътрешни и външни IT и телеком услуги
 • Оперирате развита клонова мрежа, работите или събирате данни от множество устройства в различни локации
 • Надеждността и сигурността на използвани и предоставяни услуги е приоритет
 • Имате задължения свързани с информационната сигурност и защитата на потребителски данни
 • Управление на IT инфраструктура и IT Service Management
 • Управление на SLA чрез наблюдение и контрол за наличност и качество на използвани IT и телеком услуги
 • Известяване и управление на проблеми свързани с предоставяните услуги и сигурността на потребителите
 • Управление на информационна сигурност
 • Скоростно внедряване на система за тотален мониторинг на използвани услуги от външни доставчици
 • Обучен персонал, който следи работоспособността на инфраструктура и услуги и се намесва при нужда
 • Богати информационни възможности, за да имате видимост към процеси и събития в IT инфраструктура и предоставяни услуги.
 • Известия съгласно необходими нива на ескалация.
 • Контрол изпълнението на споразумения за ниво на обслужване (SLA) с външни доставчици, както и ангажиментите на организацията към нейните клиенти
 • Ефективен анализ на ИТ проблемите за намаляване на повторни инциденти
 • Управление на информационната сигурност

Повече...

 • Богат експлоатационен опит в областта на ентърпрайс информационни технологии, мрежи и системи
 • Практически опит за работа със средни и големи организации в частен, общински и държавен сектор
 • Собствени разпределени и надеждни информационни системи
 • Не се правят инвестиции в персонал, оборудване и прилежащата инфраструктура
 • На база богат опит в експлоатацията на информационни системи са разработени оперативни процедури, които лесно се адаптират за конкретните нужди на клиентите

Повече...

 • [download_after_email id=5239]
 • Богат експлоатационен опит в областта на ентърпрайс информационни технологии, мрежи и системи
 • Практически опит за работа със средни и големи организации в частен, общински и държавен сектор
 • Собствени разпределени и надеждни информационни системи
 • Не се правят инвестиции в персонал, оборудване и прилежащата инфраструктура
 • На база богат опит в експлоатацията на информационни системи са разработени оперативни процедури, които лесно се адаптират за конкретните нужди на клиентите

Повече...

Операни предлага услуги по експлоатация на информационни системи и мрежи. Изгражда и оперира като услуга цялостен или ограничен до конкретните нужди на организацията Service desk (Център за управление на услуги).

 • Организация, която експлоатира развита система от вътрешни и външни IT и телеком услуги
 • Оперирате развита клонова мрежа, работите или събирате данни от множество устройства в различни локации
 • Надеждността и сигурността на използвани и предоставяни услуги е приоритет
 • Имате задължения свързани с информационната сигурност и защитата на потребителски данни
 • Управление на IT инфраструктура и IT Service Management
 • Управление на SLA чрез наблюдение и контрол за наличност и качество на използвани IT и телеком услуги
 • Известяване и управление на проблеми свързани с предоставяните услуги и сигурността на потребителите
 • Управление на информационна сигурност
 • Скоростно внедряване на система за тотален мониторинг на използвани услуги от външни доставчици
 • Обучен персонал, който следи работоспособността на инфраструктура и услуги и се намесва при нужда
 • Богати информационни възможности, за да имате видимост към процеси и събития в IT инфраструктура и предоставяни услуги.
 • Известия съгласно необходими нива на ескалация.
 • Контрол изпълнението на споразумения за ниво на обслужване (SLA) с външни доставчици, както и ангажиментите на организацията към нейните клиенти
 • Ефективен анализ на ИТ проблемите за намаляване на повторни инциденти
 • Управление на информационната сигурност

Повече...

 • Богат експлоатационен опит в областта на ентърпрайс информационни технологии, мрежи и системи
 • Практически опит за работа със средни и големи организации в частен, общински и държавен сектор
 • Собствени разпределени и надеждни информационни системи
 • Не се правят инвестиции в персонал, оборудване и прилежащата инфраструктура
 • На база богат опит в експлоатацията на информационни системи са разработени оперативни процедури, които лесно се адаптират за конкретните нужди на клиентите

Повече...

 • [download_after_email id=5239]
 • Богат експлоатационен опит в областта на ентърпрайс информационни технологии, мрежи и системи
 • Практически опит за работа със средни и големи организации в частен, общински и държавен сектор
 • Собствени разпределени и надеждни информационни системи
 • Не се правят инвестиции в персонал, оборудване и прилежащата инфраструктура
 • На база богат опит в експлоатацията на информационни системи са разработени оперативни процедури, които лесно се адаптират за конкретните нужди на клиентите

Повече...

Виртуалният оперативен център интегрира ITSM системите и процесите разработени от Операни с IT системите и услуги при нейните клиенти, за да предложи цялостен или съобразен с конкретните нужди на организацията Service desk (Център за управление на услуги).

 

Не сме обвързани с решенията на конкретни разработчици, доставчици и системни интегратори – нашите услуги се вписват в съществуващите инфраструктури и така увеличаваме възвращаемостта от вече направените инвестиции. При последващо развитие, обновяване или внедряване на кардинално нови технически решения – Операни е в състояние да предложи и изпълни най-оптимални решения, които да гарантират успешни проекти.

 • Значително по-ниски разходи за ИТ операции
 • Ускорена възвръщаемост на инвестициите в ИТ
 • Минимални прекъсвания на обслужването
 • Наличие на добре дефинирани и управляеми ИТ процеси
 • Подобрена информационна сигурност и съответствие със законовите изисквания
 • Подобрена ефективност на екипите за поддръжка
 • Добре дефинирани роли и отговорности
 • Ясни очаквания за нива на обслужване и достъпност на услуги
 • Безрисково внедряване на ИТ промени
 • По-добра прозрачност в ИТ процеси и услуги

Повече...

11111111111111

222222222222222

 

[email-download-link namefield="YES" id="1"]

Операни предлага услуги по експлоатация на информационни системи и мрежи. Изгражда и оперира като услуга цялостен или ограничен до конкретните нужди на организацията Service desk (Център за управление на услуги).