Category: Поддръжка

ISPConfig

Кратко описание

ISPConfig е широко използван хостинг контролен панел (аналог на популярното комерсиално решение cPanel) с отворен код за Linux.

В тази статия разглеждам ISPConfig не толкова като контролен панел за хостинг провайдъри (работа, която той върши прекрасно), а като интегрирано и изключително удобно решение за управление интернет ресурсите на организация или бизнес. 

ISPConfig позволява на администраторите да управляват през единен уеб интерфейс уебсайтове, мейл сървъри, мейл интерфейси, бази данни MySQL и MariaDB, FTP сървъри, shell достъп, и DNS сървъри.

Тъй като е предназначен за хостинг провайдъри, ISPConfig поддържа йерархия на достъп в категории администратор, продавач, клиент и имейл потребител. Тази структура лесно се пренася и е изключително удобна и за управлението на ресурси в голяма организация с развита йерархия, но същевременно не пречи и не усложнява работата на малки организации. 

За разлика от популярен комерсиален продукт като cPanel, ISPConfig поддържа повече Linux дистрибуции  – CentOS, Debian, Fedora, OpenSUSE и Ubuntu

Поддържат се следните услуги и функции:
 • Управление на единичен или отказоустойчив клъстер от няколко сървъра през един контролен панел
 • Управление на уеб сървъри (Apache и Nginx)
 • Управление на мейл сървър (с виртуални пощенски кутии с антиспам и антивирусен филтър) Postfix и Dovecot
 • Управление на DNS сървър (BIND, Powerdns)
 • Управление на виртуални сървъри (OpenVZ)
 • Статистика за уебсайтове  (Webalizer и AWStats)
 • Софтуерен каталог с автоматична инсталация на уеб приложения (например WordPress)
Подходящ за:
 •  Управление на интернет ресурси на организация
Неподходящ за:
 • Изграждане на ентърпрайс клас уеб базирани информационни системи
За повече информация:
Защо ISPConfig:
 • Добре направен и много добре интегриран интерфейс към популярни софтуери за изграждане на интернет присъствие – 
  • DNS, Web, FTP, Mail, Antispam, Antivirus 
 • Достатъчно широка общност от разработчици и потребители
 • OpenSource решение
Недостатъци:
 • Няма вградена интеграция с LDAP или Active Directory (AD), за използване в корпоративна среда, но такава е възможно да се направи допълнително
Оценка на необходимите ресурси при внедряване:
 • Хардуер – в зависимост от нуждите и размера на организацията
 • Софтуер – инсталацията е добре документирана, има и скриптове за автоматизация – отнема около 1 час
Степен на завършеност на решението:
 • Завършенo решения
Съвети към IT мениджъра:
 • Поради добрата интеграция и единно управление на основни интернет ресурси си струва да се използва както при малки, така и за големи организации
 • Добре работи във виртуализирана среда, тоест не се налага използване на отделен сървър
 • Улеснява работата на IT отдела в организацията чрез интегрирано управление на интернет услуги през уеб интерфейс
 • Улеснява и ускорява провизирането (буквално няколко клика) на нови open source уеб приложения за нуждите на организацията, например: CRM, ERP, CMS (WordPress), Accounting, Billing, HR, Knowledge management, Support, Ticketing, Collaboration, Productivity, e-commerce, forums and bulletin boards).

IT инфраструктурата на стартираща компания

IT инфраструктурата на стартираща компания

Организация. Принципи. Решения. Управление на риск

1. TL;DR
 • Описани са съображения, принципи и правила при проектиране изграждане и експлоатация на IT инфраструктурата на стартираща компания;
 • Фактори за постигане максимална ефективност при оптимална цена;
 • Управление на IT рискове на стартиращата компания чрез избор на подходящи и изпитани решения;
 • Съвети за идентифициране на проблеми и пестене на време и нерви;
 • Препоръчват се изпитани решения базирани на отворен код.
2. Въведение

Настоящият документ е насочен основно към IT нуждите на технологична компания, но принципите и дизайн насоките са валидни за широк кръг компании, които по необходимост изграждат комплексна IT инфраструктура.

Водещи принципи –

 • Изграждане на необходимата IT инфраструктура, експлоатация гарантираща запазване на интегритет и пърформанс в работата на организацията
 • Оптимизиране на оперативните разходи при различни схеми на организация, включително с присъствени и отдалечени работни места.
 • Внедряване на изпитани решения, за които е натрупан достатъчно експлоатационен опит

Описват се основните положения и добри практики при проектиране и изграждане на виртуализирана, евентуално хиперконвергирана инфраструктура

Целта на документа е да предложи ефективно решение, което може да поддържа дейността на компании от всякакъв мащаб, като гарантира плавно развитие на инфраструктурата съобразно бизнеса на организацията.

Съдържание на: IT инфраструктурата на стартираща компания

The IT infrastructure of Startup company - CONTENTS

 

Можете да получите целия документ след регистрация.

Вашите лични данни ще бъдат обработени съгласно Условията на сайта.

Съгласно Условията на сайта, имате пълни права за използване на файла и информацията в него при съблюдаване на Creative Commons CC BY-SA лизенза. 

 


Съгласен


OpCenter – Design Guide

Ръководство за проектиране: Центрове за наблюдение и управление на IT инфраструктури

Настоящият документ описва основните положения и добри практики при проектиране и изграждане на центрове за наблюдение и управление, например:

 • Service Operation Center
 • Security Operation Center
 • Network Operation Center

Авторът визира основно центрове за наблюдение и управление в областта на информационните технологии, но голяма част от разглежданите принципи и направени препоръки са приложими и в други сектори.

Целта на документа е да осигури необходимото ниво на унификация, стандартизация и добри практики, за да се обезпечи безпроблемна и ефективна експлоатация на центровете за наблюдение и управление.

Авторът си поставя за цел да улесни организациите, които имат необходимост от изграждане на нов, респективно редизайн на съществуващ център за наблюдение и управление.

В съдържанието и само за пълнота на изложението, са маркирани използваните в един оперативен център софтуерни решения. Те не са развити в този документ.

Доколкото изграждането и поддръжката на такъв център е свързана с немалки инвестиции в оборудване и персонал, авторът препоръчва и запознаване с документ описващ:

Документът отразява авторовата експертиза в планирането, изграждането и експлоатацията на големи информационни системи в областта на интернет, телекомуникации и бизнес решения.

Съдържание на Ръководство за проектиране: Центрове за наблюдение и управление на IT инфраструктури

OpCenter - Design Guide - CONTENTS

 

Можете да получите целия документ след регистрация.

Вашите лични данни ще бъдат обработени съгласно Условията на сайта.

Съгласно Условията на сайта, имате пълни права за използване на файла и информацията в него при съблюдаване на Creative Commons CC BY-SA лизенза. 

 


Съгласен


DevOps Roadmap 2020

Кратко описание

Това, според Kamran Ahmed, е DevOps технологичният стек за началото на 2020г. 

 

Съвети към IT мениджъра:
 • Без претенции за всеобхватност и валидност за целия devops спектър, схемата дефинира примерен модел, който може да се следва от технологичните организации за изграждане и поддържане на модерна IT инфраструктура
 • Схемата е особено подходяща за фукционална визуализация на devops и sysadmin процесите в организацията и идентифицирането на необходимите ресурси и технологично ноу-хау
 • Препоръчително е CIO и IT мениджърите да имат предвид или да разработят подобна схема, която да подпомага процеса на търсене на нови и обучение служителите на организацията
 • Не че е невъзможно, но не е препоръчително да реализирате целия технологичен стек без по-тясна специализация и разпределение на роли в екипа

osTicket

Кратко описание на osTicket
 • Една от най-популярните системи за поддръжка на клиенти
 • Многостепенна йерархия от агенти за поддръжка
 • Добра система за справки и статистика, която може да се използва за контрол на SLA
Подходящ за:
 • Изграждане на хелп деск (help desk) / сървис деск (service desk) система за поддръжка на вътрешни и външни за организацията клиенти
Неподходящ за:
 • В рамките на заеманата ниша, osTicket е подходящ за изграждане на кол център и сървис деск от всякакъв мащаб. 
За повече информация:
Защо osTicket:
 • Добре направен и с много мисъл софтуер за организация на IT експлоатация 
 • Достатъчно широка общност от разработчици и потребители
 • Добро API за връзка с трети продукти – например мониторинг системи
 • Множество модули написани от трети страни, които разширяват възможностите му
 • Добре се вписва в корпоративна среда (LDAP/AD) и в политиката за сигурност на компанията
 • Функционален и модерен уеб интерфейс
Недостатъци:
 • Няма много материали на български език
Оценка на необходимите ресурси при внедряване:
 • Има относително добра документация за инсталация
 • Време за базово усвояване само на тази функционалност на osTicket: 2-4 часа.
 • Необходимост от оперативна поддръжка: средна (под 4-6 часа месечно, в зависимост от броя поддържани клиенти и възникващи казуси)
Степен на завършеност / Необходимост от развитие:

 • Завършено решение
 • За пълноценна работа е необходимa инсталация и конфигурация на допълнителни модули, което може да изисква промяна в кода на модулите, ако са разработвани за предишна версия на API
Съвети към IT мениджъра:
 • Струва си
 • Ако се търси support ticketing system решение с отворен код (open source) – osTicket върши смислена работа

GLPI

Кратко описание на GLPI

 • Предлага пълен комплект IT Service Management (ITSM) средства (ITIL V2)
 • Мощен модул за IT инвентар (IT inventory), включително с автоматично разпознаване (Fusion Inventory) и завеждане в инвентара на компютри, принтери, мрежово оборудване, софтуер, лицензи, консумативи, договори за поддръжка
 • Добър хелп/сървисдеск модул –
  • завеждане/отваряне на тикети през различни канали (мейл, уеб, може да се правят и други).
  • Разпределяне на задачи към вътрешни и външни изпълнители.
  • Knowledge base.
  • SLA контрол
  • Call center решение може да се направи с комерсиални модули за интегриране със софтуерна телефонна централа (Asterisk)
 • Проджект мениджмънт модул
 • Универсална система с широка приложимост в рамките на голяма организация
Подходящ за:
 • Базови ITSM процеси (ITIL V2)
 • Изграждане на система за поддържане на IT складово стопанство – инвентар (inventory) с ръчно и автоматично въвеждане на информацията
 • Изграждане на хелп деск (help desk) / сървис деск (service desk) система за поддръжка на вътрешни и външни за организацията клиенти
Неподходящ за:
 • Инвентар и складово стопанство извън IT областта
За повече информация:
Защо GLPI:
 • Добре направен и с много мисъл софтуер за организация на IT експлоатация 
 • Достатъчно широка общност от разработчици и потребители
 • Удобен за SLA контрол
 • Добро API за връзка с трети продукти – например мониторинг системи
 • Множество модули написани от трети страни, които разширяват възможностите на GLPI
 • Добре се вписва в корпоративна среда (LDAP/AD) и в политиката за сигурност на компанията
Недостатъци:
 • Web интерфейсът не е особено интуитивен и изглежда архаичен
 • Макар да има няколко андроид базирани безплатни мобилни клиента, нито един от тях не предоставя цялостно мобилно решение. Платените клиенти не си заслужават
 • Няма много материали на български език
 • Добра документация има на френски език. Документацията на английски език върши работа, но има липси
 • Тъй като API-то за връзка с допълнителни модули и външни системи е променяно неколкократно през годините – случват се несъвместимости
Оценка на необходимите ресурси при внедряване:
 • Има относително добра документация за инсталация
 • Изисква ръчна инсталация на базови компоненти (database, web server) и на множество php модули
 • Лек е за експлоатация
 • Време за базово усвояване: 4-6 часа
 • Необходимост от оперативна поддръжка: средна (под 4-6 часа месечно, в зависимост от типовите системи и устройства, които се инвентаризират)
 • При използване на модули от трети страни може да се направи добро call center решение за IT поддръжка 
Степен на завършеност / Необходимост от развитие:

 • Завършено решение
 • За пълноценна работа е необходимa инсталация и конфигурация на допълнителни модули, което може да изисква промяна в кода на модулите, ако са разработвани за предишна версия на API
Съвети към IT мениджъра:
 • Струва си
 • Ако се търси ITSM решение с отворен код (open source) – GLPI върши смислена работа