Tag: Fusion Inventory

Fusion Inventory

Кратко описание

Fusion Inventory е система за инвентаризация и поддръжка на IT стопанство, която се интегрира със ITSM решения като например GLPI. Инвентаризацията се осъществява чрез поддръжка на SNMP протокол или със специализирани агенти, които се инсталират на машините, които следва да се инвентаризират. Поддържа следните функционалности:

 • Хардуерна и софтуерна инвентаризация 
 • Внедряване на софтуер
 • Wake On LAN функция за извършване на инвентаризация и/или инсталация на софтуер извън нормалните работни часове
 • Откриване на свързан мрежов хардуер (използвайки Netbios, Nmap и SNMP) – например принтери, мрежово оборудване

  Поддържат се различни операционни системи:
 • Windows
 • Linux
 • FreeBSD
 • NetBSD
 • OpenBSD
 • Mac OS X
 • Sun Solaris
 • IBM AIX
 • HP-UX

Агентът може едновременно да комуникира с различни сървъри на инвентаризационни системи (OCS Inventory, FusionInventory за GLPI, OTRS и др.). 

Подходящ за:
 • Реализация на система за автоматична инвентаризация, елемент от глобално решение за ITSM
Неподходящ за:
 • Инвентар и складово стопанство извън IT областта
За повече информация:
Защо Fusion Inventory:
 • Агенти, които отнемат много малко ресурси (процесор/памет), поддържат всички популярни операционни системи и даващи възможност да се инвентаризира и държи под контрол стопанството от инсталиран хардуер и софтуер. 
 • Достатъчно широка общност от разработчици и потребители
Недостатъци:
 • Макар интеграцията с GLPI да е на ниво, web интерфейсът на Fusion Inventory е неинтуитивен
 • Документацията не е особено добра
Оценка на необходимите ресурси при внедряване:
 • Време за базово усвояване: 2-3 часа
 • Необходимост от оперативна поддръжка: ниска
Степен на завършеност / Необходимост от развитие:

 • Завършено решение
Съвети към IT мениджъра:
 • Струва си да се използва в комбинация с GLPI
 • Придава завършеност на GLPI за работа като пълноценна система за инвентар и поддръжка на IT инфраструктура