Tag: Archiving

Решения за бекъп и архивиране

Принципи и технология

Системата за архивиране отговаря за надеждното съхраняване на архивни копия на работните данни и системи. Архивирането представлява не само процедура за запазване на архивни копия през определени интервали от време, но осигурява комплекс от мерки, които се предприемат, за да се осигури възможност за възстановяване при системен срив, хакерска атака, бедствия.

 • Пазят се:
  • Архивни копия на данни
  • Виртуализирани системи
  • Конфигурации на системи и услуги
 • По време на експлоатацията на системата се правят:
  • Периодични моментни снимки (snapshots) на системите заедно с работните данни
  • Моментни снимки преди конфигурационни промени
  • Периодични, дневни, седмични и месечни архивни копия
Възстановяване на операциите при срив

Организира се по следният начин:

 • Определяне причина за срив, за да се гарантира интегритета на системата, нейните функции и натрупани данни
 • Изключително важно е да се установи причината за настъпил срив (примерно, ако се използва за маскиране на евентуална хакерска атака). За постигане на целта се прави анализ на натрупаната системна лог информация
 • Работните системи се възстановяват от моментните снимки, за да се осигури бързо преминаване към нормален работен режим
 • Последващо се прави анализ за интегритет на данните, за да се гарантира, че няма изпуснати събития
 • При нужда се възстановяват копия от системните данни през системата за архивиране
Оптимални характеристики на системата за архивиране и бекъп
 • Бизнес клас решение дори на база отворен код
 • Бекъп пространство за съхранение на цялостни и инкрементални резервни копия на всички бази данни и системни компоненти
 • Автоматизирани резервни копия– предварително дефинирано разписание
 • Отворени формати – добра практика е възстановяването на данните да е възможно дори при разрушена инфраструктура – неработещ бекъп сървър
 • Поддръжка на всички разпространени операционни системи, най-малко на използваните в организацията
 • Поддръжка на бекъп върху дискове, ленти, автоматизирани библиотечни системи, клауд базиран сторидж
 • Компресия и дедупликация на данни
 • Криптиране при клиента (end to end encryption)
За повече информация:
Съвети към IT мениджъра:
 • Дефинирането на основни бекъп политики и вписването в стратегията на организацията за осигуряване на възстановяване след срив (Disaster Recovery) е процес, който трябва да бъде подплатен с необходимите човешки ресурси и подкрепа от ръководството

BareOS Backup

Кратко описание

BareOS (Backup Archiving Recovery Open Sourced) e бекъп система за архивиране с отворен код за хетерогенни системи (работни станции, сървъри, различни операционни системи и приложения)

BareOS е вариант (fork) на Bacula поддържа всички нейни функции и възможности като се отличава с по-динамично развитие.

 • Поддържа всички основни бекъп функции. Работи с всички разпространени операционни системи и бази данни
 • BareOS поддържа Linux, UNIX, Windows и macOS архивиращи клиенти и редица професионални архивиращи устройства, включително лентови библиотеки
 • Има комерсиална версия и разширена поддръжка
 • BareOS позволява един сървър да архивира множество мрежови клиенти към лентова или дискова система за съхранение
 • Добре направена документация с множество примери
 • Инсталация и конфигурация са правят относително лесно и бързо
 • Необходимо е сериозно планиране и проектиране на бекъп система базирана на BareOS
 • Предлага ентърорайс клас криптиране от край до край. Шифроването при крайния клиент гарантира сигурността на данните при транзит, а криптирането на ниво бекъп сървър гарантира сигурността на архивираните данни
 • BareOS поддържа до 4096-битови ключове с криптография с публичен ключ, както и 256-битово AES криптиране
Подходящ за:
 • Изграждане на тотално решение за бекъп и архивиране за всякакви сървъри, клиенти и размери на организацията
Неподходящ за:
 • Индивидуално бекъп решение – един компютър или работно място
За повече информация:
Защо BareOS:
 • Зрял проект с дългогодишно развитие и широка база от разработчици
 • Пълна функционалност в основна безплатна версия
 • Наличие на комерсиална поддръжка, както и на достатъчно подробна и надеждна поддръжка от общността на потребителите
 • Предлага ентърпрайс клас криптиране от край до край. Шифроването при крайния клиент гарантира сигурността на данните при транзит, а криптирането на ниво бекъп сървър гарантира сигурността на архивираните данни
Недостатъци:
 • Няма много материали на български език
 • В безплатната версия на BareOS:
  • Няма вградена поддръжка (без необходимост от специализирани агенти) на виртуални машини, бази данни, контейнери, приложения
Оценка на необходимите ресурси при внедряване:
 • Инсталация и конфигурация са правят относително лесно и бързо, но дефинирането на бекъп политиката на организацията трябва да е предварително направено
Степен на завършеност на решението:
 • Завършено решение
Съвети към IT мениджъра:
 • BareOS позволява изграждане на напълно функционална система за бекъп и архивиране без инвестиции в лицензи, но (както всяка подобна, включително комерсиална, система) не е решение, което работи “out of the box”. Необходимо е добро предварително планиране, технологично време и достатъчен човешки ресурс
 • Дефинирането на основни бекъп политики и вписването в стратегията на организацията за осигуряване на възстановяване след срив (Disaster Recovery) е процес, който трябва да бъде подплатен с необходимите човешки ресурси и подкрепа от ръководството

Bacula Backup

Кратко описание

Bacula е бекъп система за архивиране с отворен код за хетерогенни системи (работни станции, сървъри, различни операционни системи и приложения)

 • Поддържа всички основни бекъп функции. Работи с всички разпространени операционни системи и бази данни
 • Bacula поддържа Linux, UNIX, Windows и macOS архивиращи клиенти и редица професионални архивиращи устройства, включително лентови библиотеки.
 • Има комерсиална версия и разширена поддръжка
 • Bacula позволява един сървър да архивира множество мрежови клиенти към лентова или дискова система за съхранение
 • Добре направена документация с множество примери
 • Инсталация и конфигурация са правят относително лесно и бързо
 • Необходимо е сериозно планиране и проектиране на бекъп система базирана на Бакула
 • Предлага ентърорайс клас криптиране от край до край. Шифроването при крайния клиент гарантира сигурността на данните при транзит, а криптирането на ниво бекъп сървър гарантира сигурността на архивираните данни
 • Бакула поддържа до 4096-битови ключове с криптография с публичен ключ, както и 256-битово AES криптиране.
Подходящ за:
 • Изграждане на тотално решение за бекъп и архивиране за всякакви сървъри, клиенти и размери на организацията
Неподходящ за:
 • Индивидуално бекъп решение – един компютър или работно място
За повече информация:
Защо Bacula:
 • Зрял проект с дългогодишно развитие и широка база от разработчици
 • Пълна функционалност в основна безплатна версия
 • Наличие на комерсиална поддръжка, както и на достатъчно подробна и надеждна поддръжка от общността на потребителите
 • Предлага ентърпрайс клас криптиране от край до край. Шифроването при крайния клиент гарантира сигурността на данните при транзит, а криптирането на ниво бекъп сървър гарантира сигурността на архивираните данни
Недостатъци:
 • Няма много материали на български език
 • В безплатната версия на Бакула:
  • Относително бавно развитие, особено забележимо при уиндоус клиентите
  • Няма вградена поддръжка (без необходимост от специализирани агенти) на виртуални машини, бази данни, контейнери, приложения
Оценка на необходимите ресурси при внедряване:
 • Инсталация и конфигурация са правят относително лесно и бързо, но дефинирането на бекъп политиката на организацията трябва да е предварително направено
Степен на завършеност на решението:
 • Завършено решение
Съвети към IT мениджъра:
 • Bacula позволява изграждане на напълно функционална система за бекъп и архивиране без инвестиции в лицензи, но (както всяка подобна, включително комерсиална, система) не е решение, което работи “out of the box”. Необходимо е добро предварително планиране, технологично време и достатъчен човешки ресурс
 • Дефинирането на основни бекъп политики и вписването в стратегията на организацията за осигуряване на възстановяване след срив (Disaster Recovery) е процес, който трябва да бъде подплатен с необходимите човешки ресурси и подкрепа от ръководството

Amanda Backup

Кратко описание

AMANDA (Advanced Maryland Automatic Network Disk Archiver) е една от най-пълните и дългосрочно развивани бекъп системи.

 • Поддържа всички основни бекъп функции. Работи с всички разпространени операционни системи и бази данни
 • Има комерсиална версия и разширена поддръжка
 • Amanda позволява един сървър да архивира множество мрежови клиенти към лентова или дискова система за съхранение
 • Аманда е добре документирана
 • Инсталация и конфигурация са правят относително лесно и бързо
 • Amanda предоставя уникална възможност за едновременно записване на архиви на лента и диск. Така данните могат да бъдат съхранявани на диск за бързо възстановяване и на лента за особено дългосрочно съхранение
 • Amanda не използва собствени драйвери за устройства, като следствие – всяко устройство, поддържано от операционна система, работи добре с Amanda.
 • Проектът с отворен код Amanda се поддържа от голяма и продуктивна общност
 • Предлага ентърпрайс клас криптиране от край до край. Шифроването при крайния клиент гарантира сигурността на данните при транзит, а криптирането на ниво бекъп сървър гарантира сигурността на архивираните данни
 • Amanda поддържа до 4096-битови ключове с криптография с публичен ключ, както и 256-битово AES криптиране.
Подходящ за:
 • Изграждане на тотално решение за бекъп и архивиране за всякакви сървъри, клиенти и размери на организацията
Неподходящ за:
 • Индивидуално бекъп решение – един компютър или работно място

За повече информация:

Защо Amanda:

 • Зрял проект с дългогодишно развитие и широка база от разработчици
 • Пълна функционалност в основна безплатна версия
 • Наличие на комерсиална поддръжка, както и на достатъчно подробна и надеждна поддръжка от общността на потребителите
 • Предлага ентърпрайс клас криптиране от край до край. Шифроването при крайния клиент гарантира сигурността на данните при транзит, а криптирането на ниво бекъп сървър гарантира сигурността на архивираните данни
 • Amanda поддържа до 4096-битови ключове с криптография с публичен ключ, както и 256-битово AES криптиране
 • Аманда архивите могат да се възстановят и ръчно, тъй като са копие на файловите системи на хостовете, които се архивират с tar. Т.е. Amanda архив е възстановим, дори без инсталация на Аманда сървър

Недостатъци:

 • Няма много материали на български език
 • Безплатната версия няма уеб базирана конзола за управление
 • В безплатната версия на Аманда:
  • Относително бавно развитие, особено забележимо при уиндоус клиентите
  • Няма вградена поддръжка (без необходимост от специализирани агенти) на виртуални машини, бази данни, контейнери, приложения

Оценка на необходимите ресурси при внедряване:

 • Инсталация и конфигурация са правят относително лесно и бързо, но дефинирането на бекъп политиката на организацията трябва да е предварително направено
 • Поддръжката на Аманда бекъп решение предполага квалифицирани систрмни администратори
Степен на завършеност на решението:

 • Завършено решение
Съвети към IT мениджъра:

 • Amanda позволява изграждане на напълно функционална система за бекъп и архивиране без инвестиции в лицензи, но (както всяка подобна, включително комерсиална, система) не е решение, което работи “out of the box”. Необходимо е добро предварително планиране, технологично време и достатъчен човешки ресурс
 • Дефинирането на основни бекъп политики и вписването в стратегията на организацията за осигуряване на възстановяване след срив (Disaster Recovery) е процес, който трябва да бъде подплатен с необходимите човешки ресурси и подкрепа от ръководството