Tag: Zulip

Home Office – Дистанционна работа – съвети, решения, опит

Резюме

Пандемията COVID-19 стана причина за бурно преминаване към така наречения home office (домашен офис, remote office, remote working и т.н.). Много компании, особено работещи в областта на информационните технологии и BPO (Business Process Oursourcing) бяха подготвени и кризисната реакция протече гладко. Други компании потърсиха и имплементираха решения в спешен порядък, при което основен фокус бе навременното осигуряване възможността за отдалечена работа. 

Home office представлява сериозно предизвикателство, а някои подценени аспекти на сигурността създават предпоставки за бъдещи проблеми. 

Целта на документа е да дефинира обща методологична и организационна рамка за изграждане и експлоатация на инфраструктура за отдалечена работа, както и насочване вниманието на мениджмънта към правилната организация на работния процес. 

Посочени са конкретни open source технологии и решения за изграждане и поддръжка на инфраструктура за дистанционна работа, но съветите и споделените добри практики са валидни за целия спектър на възможните, включително комерсиални решения. 

Принципи
Предварителна подготовка

Възможността за отдалечена работа се свежда до решаване на следните задачи на ниво организация и IT ресурси – 

 • Технология за създаване на роли, групи и потребители
  • Управление на фирмената IT сигурност чрез правилно проектиране нивата на достъп до фирмените ресурси
  • Дефиниране на потребителските роли
  • Разпределяне на правата по роли и групи потребители
 • Процес за управление на автентикация и оторизация на потребителите
 • Осигуряване на достъп до чрез VPN технология до фирмените ресурси
 • Контролиране на достъпа
 • Наблюдение, детекция на подозрително поведение, управление на инциденти свързани със сигурността

Доколкото във фирмите с развита IT инфраструктура, изброените проблеми и задачи са решени на локално ниво (т.е. вътре във формения офис), то накратко ще опишем технологично решение за отдалечена работа за малки фирми, не разполагащи със съответната инфраструктура, а след това ще се фокусираме върху общите предизвикателства и добри практики, гарантиращи сигурност и ефективност на отдалечената работа.  

Организация и управление на работния процес

За успешната отдалечена работа е необходимо да:

 • Организационни решения
  • Организирате управление на отдалечения достъп със съответните потребителски имена, пароли и сертификати за криптиране на комуникацията
  • Предварително определена и форсирана стратегия за управление на отдалечения достъп до фирмените ресурси

 

 •  
 • Технологични решения
  • Разполагате с механизъм потребителите самостоятелно да възстановяват забравени пароли
  • Разполагате с написана и добре структурирана помощна информация и екип в състояние да обучи потребителите и да ги поддържа в процеса на работа
  • Предварително конфигурирана и тествана в офиса свързаност към фирмения VPN сървър, за да се избегне ситуация за решаване на проблеми в момент, когато потребителите преминат към отдалечена работа от домовете си
  • Предварително инсталирани антивирусни програми
  • Предварително инсталирани системи за Host based Intrusion Detection, защитаващи критични системни файлове и директории
  • Предварително организирана система за събиране, анализ и реакция при критични събития 

 

Сигурност

Въпреки, че сигурността е част от работния процес, отделяме специално внимание на темата, защото инкубационният период на проблемите породени от бързо и недостатъчно добре планирано преминаване към режим на отдалечена работа е дълъг и това е предпоставка за сериозно компрометиране на фирмената и в частност информационна сигурност.

 

Технологии и решения с отворен код
Управление на потребители

Може да се използва LDAP или Active directory за управление на потребителски роли и групи. Извън екосистемата на Майкрософт решенията, може да се използва open source Samba Server като файлов, принт и сървър за управление на потребители в уиндоус или уеб базирана среда. 

Възможни open source решения –

VPN концентратор / сървър

Съществуват няколко широко използвани технологии, например – IPSEC или OpenVPN. Доколкото IPSEC се поддържа без инсталация на допълнителни клиенти в Windows, той изглежда естествена технологичен избор за уиндоус среда.

Лично аз препоръчвам като оптимален вариант OpenVPN, заради по-голямата гъвкавост и универсалност. Повече аргументация можете да намерите в статията тук: OpenVPN.

Ако организацията не разполага с наличен VPN концентратор, включително комерсиални решения от различни доставчици на мрежoв хардуер, като Cisco, Juniper, Fortinet, HP, Aruba, Ubiquiti, Mikrotik и много други, можете да изградите VPN решение от висок клас, базирано на софтуер с отворен код PfSense – представлява Firewall, VPN Concentrator, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System от най-висок клас. 

Решения за комуникация на служителите

Комуникацията между служителите (също и с клиентите) е интегриран елемент от организацията на отдалечената работа. Тук фокусът е към приложенията за онлайн съобщения – chat, а не към мейл – утвърдено, но според някои – остаряло решение за бизнес комуникация.

Обикновено фирмите разполагат с де факто механизъм, който може да е общо фирмено решение или изборът на комуникационна технология да е оставен в ръцете на обикновените потребители и в рамките на отдели и работни групи. 

Макар комерсиалните решения да имат някои преимущества, няма някакви съществени разлики, спрямо решенията с отворен код. Всъщност основна причина да използвате комерсиални решения е съвместимост с клиенти, които са инвестирали в тези технологии, но дори това не е особено огрничаващ фактор.  

Популярни средства са:

Групуеър решение за споделена работа

NextCloud е групуеър (groupware) платформа с отворен код, функционално подобна на Dropbox или Google Drive. Позволява изграждане на независима и безплатна платформа за споделяне на файлове, календар, контакти и съвместна работа върху файлове на ниво организация или по-малка работна група.

Към НексКлауд може да се интегрират уеб базирани офис приложения, например Only Office, което дава възможност за уеб базирана съвместна работа с документи (подобно на Google Drive или Offie365).

Има относително добра съвместимост с MS Office – т.е. Next Cloud + Only Office отваря и визуализира на приемливо ниво документи създадени с MS Office, респективно документите създадени през Only Office са съвместими с MS Office.  

Система за управление и контрол на сигурността

Възможността за отдалечена работа предтавлява изключителен риск за сигурността на организацията. Използването на технически средства за изграждане и гарантиране на сигурността е задължително, а използването на интегрирано решение, което съчетава както събирането, анализа на информация свързана със сигурността и механизми за реакция при инцидент – е силно препоръчително. 

Нашият избор е AlienVault OSSIM – система с отворен код, интегрираща набор от инструменти, предназначени да подпомогнат процеса на поддръжка на информационната сигурност – откриването, управление на последици и предотвратяване на прониквания. Повече информация в статията –  AlienVault OSSIM

 

Съвети към IT мениджъра:
 • Организацията на възможност за отдалечена работа е свързана с два компонента
  • Ефективност на работата – т.е. контрол на производителността на служителите
  • Информационна сигурност 
 • Никога не считайте, че използването на каквато и да е технология за защита, е достатъчна за сигурността на организацията. Сигурността е процес, а не само технология.  

Jitsi Video Conferencing

Кратко описание

Jitsi Video Conferencing е безплатна и с отворен код система за видео разговори и конференции, която освен това позволява съвместна работа между работни групи, споделяне на екрани и прочие.

Предлага:

 • Частни разговори
 • Конферентни разговори
 • Споделяне на екран
 • Записване на разговори
 • Стрийминг
 • Файл трансфер
Подходящ за:
 • Изграждане на безплатна фирмена видео чат система, която осигурява сигурна комуникация и възможности за съвместна работа
Неподходящ за:
 • Система за индивидуален видео чат
За повече информация:
Защо Jitsi:
Недостатъци:
 • Jitsi е единствено решение за видео конференции и предлага само функциите описани по-горе
 • В рамките на организация, например за насрочване на разговори е оптимално да бъде използван съвместно с друго решение – например Zulip Chat
Оценка на необходимите ресурси при внедряване:
 • Време за инсталация: 45 мин
 • Време за базово усвояване: 15 мин
 • Необходимост от оперативна поддръжка: ниска
  • Ако се използва в рамките на IT инфраструктурата на организацията – необходимо е да се наблюдават и управляват натоварването и параметрите на мрежовите ресурси, за да се гарантира безпроблемна и качествена видео комуникация
Степен на завършеност / Необходимост от развитие:

 • Завършено решение на ниво видео конференции
 • Необходимо е да се интегрира със система за управление на потребители, календар и прочие. 
Съвети към IT мениджъра:
 • Струва си да се използва като безплатна алтернатива на Skype, Viber, Slack и MS Teams.
 • В комбинация с Zulip Chat представлява завършена система за комуникация в организация от всякакъв тип

Zulip chat

Кратко описание

Zulip chat е чат приложение за работни групи – подобно е на Slack, Mattermost, MS Teams и прочие.

Предлага:

 • Оптимални система за визуализация на съобщения
  • Метаезик оптимизиран за групов чат с четимо и удобно представяне на съобщенията
  • Представяне на снимки и видео клипове
  • Drag and drop работа с файлове
  • Визуализация на код, включително syntax highlighting
 • Мощна система за нотификации, включително през мобилни и десктоп клиенти, мейл. нотификация по конкретни теми, участници в дискусия, ключови думи и прочие
 • Клавишни шорткъти за удобство и скоростна работа
 • Интеграция със стотици приложения и системи
 • Бизнес клас сигурност
 • Пълнотекстово търсене
 • История на чатове
 • Статистики
 • Частни разговори
 • Видео разговори
 • Модерация
 • Интеграция с други чат системи (например Slack, IRC, Matrix)
 • Много, много други възможности
Подходящ за:
 • Изграждане на фирмена чат система
 • Безплатна алтернатива на Slack – при надхвърляне на рамките,  в които Slack е безплатен
Неподходящ за:
 • Система за индивидуален чат
За повече информация:
Защо Zulip chat:
 • Предлага цялата си функционалност в безплатна версия
 • Има клауд базирана комерсиална версия (подобно на Slack)
 • Документацията е на приемливо ниво
 • Интеграция с LDAP
 • Интеграция със системи за наблюдение и управление
 • Собственост е и активно се развива от DropBox
Недостатъци:
 • Дребни проблеми при работа с мобилния клиент под Андроид.
  • Доколкото приложението се развива активно, те вероятно са отстранени към момента на четене на статията
 • Липса на документация на български език
Оценка на необходимите ресурси при внедряване:
 • Време за инсталация: 45 мин
 • Време за базово усвояване: 1 час
 • Необходимост от оперативна поддръжка: ниска
Степен на завършеност / Необходимост от развитие:

 • Завършено решение
Съвети към IT мениджъра:
 • Струва си да се използва като безплатна алтернатива на Slack и MS Teams.
 • В някои отношения е по-добре замислен и изпълнен
 • Възможностите за интеграция с други приложения и системи са огромни и близки до тези на основният конкурент – Slack