Решения за бекъп и архивиране

admin 627 Views

Принципи и технология

Системата за архивиране отговаря за надеждното съхраняване на архивни копия на работните данни и системи. Архивирането представлява не само процедура за запазване на архивни копия през определени интервали от време, но осигурява комплекс от мерки, които се предприемат, за да се осигури възможност за възстановяване при системен срив, хакерска атака, бедствия.

 • Пазят се:
  • Архивни копия на данни
  • Виртуализирани системи
  • Конфигурации на системи и услуги
 • По време на експлоатацията на системата се правят:
  • Периодични моментни снимки (snapshots) на системите заедно с работните данни
  • Моментни снимки преди конфигурационни промени
  • Периодични, дневни, седмични и месечни архивни копия
Възстановяване на операциите при срив

Организира се по следният начин:

 • Определяне причина за срив, за да се гарантира интегритета на системата, нейните функции и натрупани данни
 • Изключително важно е да се установи причината за настъпил срив (примерно, ако се използва за маскиране на евентуална хакерска атака). За постигане на целта се прави анализ на натрупаната системна лог информация
 • Работните системи се възстановяват от моментните снимки, за да се осигури бързо преминаване към нормален работен режим
 • Последващо се прави анализ за интегритет на данните, за да се гарантира, че няма изпуснати събития
 • При нужда се възстановяват копия от системните данни през системата за архивиране
Оптимални характеристики на системата за архивиране и бекъп
 • Бизнес клас решение дори на база отворен код
 • Бекъп пространство за съхранение на цялостни и инкрементални резервни копия на всички бази данни и системни компоненти
 • Автоматизирани резервни копия– предварително дефинирано разписание
 • Отворени формати – добра практика е възстановяването на данните да е възможно дори при разрушена инфраструктура – неработещ бекъп сървър
 • Поддръжка на всички разпространени операционни системи, най-малко на използваните в организацията
 • Поддръжка на бекъп върху дискове, ленти, автоматизирани библиотечни системи, клауд базиран сторидж
 • Компресия и дедупликация на данни
 • Криптиране при клиента (end to end encryption)
За повече информация:
Съвети към IT мениджъра:
 • Дефинирането на основни бекъп политики и вписването в стратегията на организацията за осигуряване на възстановяване след срив (Disaster Recovery) е процес, който трябва да бъде подплатен с необходимите човешки ресурси и подкрепа от ръководството
Експлоатация Инфраструктура Софтуер