Tag: Video

Jitsi Video Conferencing

Кратко описание

Jitsi Video Conferencing е безплатна и с отворен код система за видео разговори и конференции, която освен това позволява съвместна работа между работни групи, споделяне на екрани и прочие.

Предлага:

 • Частни разговори
 • Конферентни разговори
 • Споделяне на екран
 • Записване на разговори
 • Стрийминг
 • Файл трансфер
Подходящ за:
 • Изграждане на безплатна фирмена видео чат система, която осигурява сигурна комуникация и възможности за съвместна работа
Неподходящ за:
 • Система за индивидуален видео чат
За повече информация:
Защо Jitsi:
Недостатъци:
 • Jitsi е единствено решение за видео конференции и предлага само функциите описани по-горе
 • В рамките на организация, например за насрочване на разговори е оптимално да бъде използван съвместно с друго решение – например Zulip Chat
Оценка на необходимите ресурси при внедряване:
 • Време за инсталация: 45 мин
 • Време за базово усвояване: 15 мин
 • Необходимост от оперативна поддръжка: ниска
  • Ако се използва в рамките на IT инфраструктурата на организацията – необходимо е да се наблюдават и управляват натоварването и параметрите на мрежовите ресурси, за да се гарантира безпроблемна и качествена видео комуникация
Степен на завършеност / Необходимост от развитие:

 • Завършено решение на ниво видео конференции
 • Необходимо е да се интегрира със система за управление на потребители, календар и прочие. 
Съвети към IT мениджъра:
 • Струва си да се използва като безплатна алтернатива на Skype, Viber, Slack и MS Teams.
 • В комбинация с Zulip Chat представлява завършена система за комуникация в организация от всякакъв тип