Zulip chat

admin 387 Views

Кратко описание

Zulip chat е чат приложение за работни групи – подобно е на Slack, Mattermost, MS Teams и прочие.

Предлага:

 • Оптимални система за визуализация на съобщения
  • Метаезик оптимизиран за групов чат с четимо и удобно представяне на съобщенията
  • Представяне на снимки и видео клипове
  • Drag and drop работа с файлове
  • Визуализация на код, включително syntax highlighting
 • Мощна система за нотификации, включително през мобилни и десктоп клиенти, мейл. нотификация по конкретни теми, участници в дискусия, ключови думи и прочие
 • Клавишни шорткъти за удобство и скоростна работа
 • Интеграция със стотици приложения и системи
 • Бизнес клас сигурност
 • Пълнотекстово търсене
 • История на чатове
 • Статистики
 • Частни разговори
 • Видео разговори
 • Модерация
 • Интеграция с други чат системи (например Slack, IRC, Matrix)
 • Много, много други възможности
Подходящ за:
 • Изграждане на фирмена чат система
 • Безплатна алтернатива на Slack – при надхвърляне на рамките,  в които Slack е безплатен
Неподходящ за:
 • Система за индивидуален чат
За повече информация:
Защо Zulip chat:
 • Предлага цялата си функционалност в безплатна версия
 • Има клауд базирана комерсиална версия (подобно на Slack)
 • Документацията е на приемливо ниво
 • Интеграция с LDAP
 • Интеграция със системи за наблюдение и управление
 • Собственост е и активно се развива от DropBox
Недостатъци:
 • Дребни проблеми при работа с мобилния клиент под Андроид.
  • Доколкото приложението се развива активно, те вероятно са отстранени към момента на четене на статията
 • Липса на документация на български език
Оценка на необходимите ресурси при внедряване:
 • Време за инсталация: 45 мин
 • Време за базово усвояване: 1 час
 • Необходимост от оперативна поддръжка: ниска
Степен на завършеност / Необходимост от развитие:

 • Завършено решение
Съвети към IT мениджъра:
 • Струва си да се използва като безплатна алтернатива на Slack и MS Teams.
 • В някои отношения е по-добре замислен и изпълнен
 • Възможностите за интеграция с други приложения и системи са огромни и близки до тези на основният конкурент – Slack
Софтуер Управление на проекти