DevOps Roadmap 2020

admin 491 Views

Кратко описание

Това, според Kamran Ahmed, е DevOps технологичният стек за началото на 2020г. 

 

Съвети към IT мениджъра:
  • Без претенции за всеобхватност и валидност за целия devops спектър, схемата дефинира примерен модел, който може да се следва от технологичните организации за изграждане и поддържане на модерна IT инфраструктура
  • Схемата е особено подходяща за фукционална визуализация на devops и sysadmin процесите в организацията и идентифицирането на необходимите ресурси и технологично ноу-хау
  • Препоръчително е CIO и IT мениджърите да имат предвид или да разработят подобна схема, която да подпомага процеса на търсене на нови и обучение служителите на организацията
  • Не че е невъзможно, но не е препоръчително да реализирате целия технологичен стек без по-тясна специализация и разпределение на роли в екипа
Виртуализация и оркестрация Експлоатация Информационна сигурност Инфраструктура Наблюдение и управление Поддръжка Софтуер