Добри практики и критерии за избор на софтуер с отворен код

admin 423 Views

Инструкцията е предназначена за:

Всеки, който е склонен да използва решение базирано на софтуер с отворен код (Open Source Software).

 • Техническите лица – за да имат по-широк поглед и допълнителни критерии при изборите, които правят
 • Мениджъри – за да създадат списък с критерии, които отговарят на конкретните нужди и възможности на организацията

Принципи за подбор

 • Стабилни проекти с дългогодишно развитие
  • Минимално две-три години, ако решението ще се ползва за нужди критичен за бизнеса тип
 • Редовна поява на нови версии
  • Поне две, по-добре три главни версии (major release)
 • Редовна поява на ъпдейти
  • Поне няколко в последните няколко месеца
  • Ако проектът е, например в GitHub, гледайте какво се променя – код, Readme файлове или лицензионни текстове
 • Широка база от разработчици
  • Ако мащабен проект се прави от един човек има голяма вероятност кодът да не подлежи на развитие и поддръжка
  • Респективно ако в проекта участват повече хора – то е по-вероятно да се спазва технологична дисциплина и изисквания за писане на добър код.
 • Пълна функционалност в основна безплатна версия, за да може да се направи обоснован избор от пряк опит
  • Пълна функционалност все пак допуска необходимост от конфигурация и/или доразработка на системата, както и интеграция с други компоненти

Винаги допускайте възможността да подберете лош код и вземете грешно решение. Не се привъзрвайте към грешките си – имайте предвид историята за умрелия кон:

Една пословица на индианското племе дакота гласи: “Ако изведнъж откриете, че яздите умрял кон, най-добре скочете от него”. В бизнеса обаче хората често посягат към странни стратегии за използване на умрелия кон. Например:

 • Купуваме по-здрав камшик
 • Сменяме ездачите
 • Заявяваме: „Ние винаги яздим конете си по този начин”
 • Събираме комитет по изследване на коня
 • Организираме посещение на други организации, за да обменим опит по яздене на умрели коне
 • Организираме учебен семинар за развитие на ездовите навици
 • Проверяваме дали състоянието на умрелия кон съответства на съвременната околна среда
 • Сменяме изискванията към коня, като твърдим, че той не е умрял
 • Наемаме хора на граждански договор, за да яздят умрелия кон
 • Събираме няколко умрели коня във впряг, с цел да повишим скоростта
 • Заявяваме, че никой кон не е достатъчно умрял, за да не може да бъде бит с камшик
 • Търсим допълнително финансиране, за да повишим производителността на коня
 • Анализираме разходите, за да установим могат ли наемните ездачи да яздят по-евтино
 • Купуваме продукт, който да накара умрелия кон да препуска по-бързо
 • Заявяваме, че умрелият кон е „по-добър, по-бърз и по-евтин”
 • Създаваме кръжоци по качеството, за да намерим приложение на умрелия кон
 • Преразглеждаме изискванията към производителността на конете
 • Казваме, че този кон е бил купен по себестойност като независима променлива величина
 • Издигаме умрелия кон на длъжност ръководител на компанията

Сещате се. Успех!

Софтуер Управление на проекти