NextCloud

admin 481 Views

Кратко описание

NextCloud е групуеър (groupware) платформа с отворен код, функционално подобна на Dropbox или Google Drive. Позволява изграждане на независима и безплатна платформа за споделяне на файлове, календар, контакти и съвместна работа върху файлове на ниво организация или по-малка работна група.

Поддържа се висок клас криптиране и защита на информацията, което позволява използването на NextCloud дори в корпоративна среда.

Предлага клиенти за достъп и синхронизация на файлове под всички разпространени десктоп и мобилни операционни системи. Nexctloud е модулен софтуер, а отворените му интерфейси позволяват създаване на разширения от трети страни (над 200 понастоящем), които допълват и развиват неговата функционалност.

Към НексКлауд може да се интегрират уеб базирани офис приложения, например Only Office, което дава възможност за уеб базирана съвместна работа с документи (подобно на Google Drive или Offie365).

Има относително добра съвместимост с MS Office – т.е. Next Cloud + Only Office отваря и визуализира на приемливо ниво документи създадени с MS Office, респективно документите създадени през Only Office са съвместими с MS Office.  

Поддържа:

 • Разширени възможности за мониторинг
 • Пълнотекстово търсене
 • Kerberos authentication
 • Аудио/видео конферентни разговори
 • Федерация (обединение на различни) NextCloud сървъри

Базова функционалност

 • calendars (CalDAV)
 • contacts (CardDAV)
 • streaming media (Ampache)
 • browser-based text editor
 • bookmarking service
 • URL shortening suite
 • gallery
 • RSS feed reader
 • document viewer tools from within Nextcloud
 • connection to Dropbox, Google Drive and Amazon S3
Подходящ за:
 • Групуеър решение за организация, отдел, фирмено или персонално ниво
 • Съвместна работа върху документи “а ла Гугъл драйв”
 • Вградените механизми за споделяне на файлове осигуряват и добър контрол на достъпа до тях.
 • Добре се вписва в корпоративна политика за достъп и организация благодарение на поддръжката на OpenID или LDAP
Неподходящ за:
 • В размките на своята ниша, NextCloud е подходящ за всички дейности
За повече информация:
Защо NextCloud:
 • Предлага цялата си функционалност в безплатна версия
 • Документацията е на приемливо ниво
 • Интеграция с LDAP
 • Множество безплатни разширителни модули
Недостатъци:
 • Комплексно приложение, изискващо поддръжка на ниво операционна система. 
Оценка на необходимите ресурси при внедряване:
 • Относително лесно и бързо внедряване. 
 • Интеграцията с някои допълнителни модули (например Only Office) може да е предизвикателство
Степен на завършеност на решението:
 • Завършено
Съвети към IT мениджъра:
 • Струва си – NextCloud е завършено групуеър решение и може да се използва като заместител на Google Drive в рамките на организация. 
Софтуер Управление на проекти