Възможни ли са ентърпрайз сторидж решения с отворен код? 

admin 450 Views

Възможни ли са ентърпрайз сторидж решения с отворен код?

Enterprise storage based on open source? 

В тази статия защитавам тезата, че това е възможно.
Все пак следва да се отчита:
 • Направете информиран избор, например проучете тези:
 • Имайте предвид, че решенията базирани на отворен код често са “насипни” и недостатъчно добре интегрирани, например:
  • Някои функционалности може да са достъпни през уеб интерфейс, а други през терминал
  • Възможно е да се сблъскате със сложни и недостатъчно добре документирани конфигурационни опции разхвърляни в различни конфигурационни файлове
  • Цялостното решение може да представлява комплексна интеграция на готови компоненти, която се базира на недостатъчно качествено написани скриптове, които решават частни случаи
Въпреки тези недостатъци, решенията с отворен код имат кардинални преимущества, заради:
 • Ниската си цялостна себестойност (Total Cost of Ownership)
 • Липсата на заключване към конкретен хардуерен доставчик (Vendor Lock in)
 • Лесни ъпгрейди
 • Хибридно развитие (сторидж елементите – сървъри и дискове могат да бъдат с различни капацитети и производители
 • Еволюционно развитие
  • Съществени ъпгрейди на капацитет, бързодействие и функционалности са възможни при еволюционно развитие на сторидж системата, тоест не се налага “изриване” или “изгаряне” на вече направените инвестиции в хардуер и обучение.
Ако сравним цялостната себестойност (TCO), ще открием:
 • Над 2 пъти по-ниска себестойност за година
 • Над 4 пъти по-ниска себестойност за 3+ години и особено за по-дълги периоди

Толкова големи разлики в себестойността са шокиращи и някои клиенти трудно приемат, че са постижими или че данните на организацията не са в риск…

Практиката показва, че правилно проектираните, изпълнени и експлоатирани ентърпрайз сторидж решения, базирани на отворен код, са достатъчно надеждни и осигуряват необходимата производителност. 

Препоръчвани решения
 • Ceph Storage
  • Ceph е софтуерно дефиниран сторидж базиран на отворен и свободен код. Неговата разпределена архитектура съхранява данните върху множество сървъри и така не допуска единични точки на отказ. Мащабируем е до екзабайт ниво и има смисъл да се използва дори за малки обеми от данни в порядък на няколко терабайта. 
 • Предстои публикация за TrueNAS® SCALE
Storage Инфраструктура Софтуер