osTicket

admin 468 Views

Кратко описание на osTicket
 • Една от най-популярните системи за поддръжка на клиенти
 • Многостепенна йерархия от агенти за поддръжка
 • Добра система за справки и статистика, която може да се използва за контрол на SLA
Подходящ за:
 • Изграждане на хелп деск (help desk) / сървис деск (service desk) система за поддръжка на вътрешни и външни за организацията клиенти
Неподходящ за:
 • В рамките на заеманата ниша, osTicket е подходящ за изграждане на кол център и сървис деск от всякакъв мащаб. 
За повече информация:
Защо osTicket:
 • Добре направен и с много мисъл софтуер за организация на IT експлоатация 
 • Достатъчно широка общност от разработчици и потребители
 • Добро API за връзка с трети продукти – например мониторинг системи
 • Множество модули написани от трети страни, които разширяват възможностите му
 • Добре се вписва в корпоративна среда (LDAP/AD) и в политиката за сигурност на компанията
 • Функционален и модерен уеб интерфейс
Недостатъци:
 • Няма много материали на български език
Оценка на необходимите ресурси при внедряване:
 • Има относително добра документация за инсталация
 • Време за базово усвояване само на тази функционалност на osTicket: 2-4 часа.
 • Необходимост от оперативна поддръжка: средна (под 4-6 часа месечно, в зависимост от броя поддържани клиенти и възникващи казуси)
Степен на завършеност / Необходимост от развитие:

 • Завършено решение
 • За пълноценна работа е необходимa инсталация и конфигурация на допълнителни модули, което може да изисква промяна в кода на модулите, ако са разработвани за предишна версия на API
Съвети към IT мениджъра:
 • Струва си
 • Ако се търси support ticketing system решение с отворен код (open source) – osTicket върши смислена работа
ITSM Експлоатация Поддръжка