admin 470 Views

Кратко описание

Грейлог (Graylog) е лог сървър с вградени колектор, процесор, система за съхранение, обработка, анализ, визуализация и изпращане на алерти, базиран на отворен и свободен код. Позволява изграждане на системи за наблюдение и анализ бизнес клас. Накратко:

 • Зрял проект с дългогодишно развитие и широка база от разработчици
 • Богата функционалност в основна безплатна версия
 • Наличие на комерсиални версия и поддръжка, както и на достатъчно подробна и надеждна поддръжка от общността на потребителите

Подходящ за:

 • Внедряване на надеждни системи за събиране и управление на логове
 • Средство да получите и централизирано обработите/съхраните цялата необходима информация за отстраняване на проблеми и увеличаване на ефективност
 • Единна система, която може да агрегира лог информация от локални, отдалечени и клауд базирани източници
 • Може да бъде използван както за наблюдение на системи и инфраструктура, така също на приложения и услуги
Неподходящ за:
 • В рамките на специализацията си като лог сървър, Грейлог е подходящ да изпълнява всевъзможни задачи
За повече информация:
Защо Грейлог:
 • Много добър за проактивен мониторинг на сървъри, системи, цели инфраструктури и услуги
 • Поддържа всевъзможни лог формати
 • Множество плъгин модули, които разширяват съществуваща или добавят нова функционалност
 • Добре се вписва в корпоративна среда (LDAP) 
 • Поддръжка на организационни йерархии (multitenancy)
 • Поддръжка на потребители и групи
 • Допълнително REST API
Недостатъци:
 • В безплатната (за разлика от платената) версия липсва механизъм, за правене на корелации между регистрираните и обработени събития
  • Все пак, с помощта на допълнителни плъгин модули е възможно да се постигне приемливо корелиране
 • Дребно неудобство – не поддържа стандартни лог портове, например UDP514, тъй като Java машината не работи с привилегировани портове (разбира се има решение, например локално пренасочване на портове)
 • Няма много материали на български език
Оценка на необходимите ресурси при внедряване:
 • Инсталация на Graylog – при използване на базови настройки за малка до средна инфраструктура – лесна
 • Има вградена поддръжка на разпределена инфраструктура, както за приемане, така и за обработка и съхраняване на лог информация
  • Необходимите ресурси са в линейна зависимост от големината и комплексността на наблюдаваните системи, мрежи и услуги
 • Добре се вписва в налични среди за виртуализация
 • Добра документация
Степен на завършеност на решението:
 • Завършено решение, макар че по отношение на визуализация има какво да се желае
  • Има положителна тенденция в последните години за развитие на тази функционалност
  • Относително лесно е да се добави и използва външна технология за визуализация, например Grafana
Съвети към IT мениджъра:
 • Graylog е особено подходящ да замени класически лог сървъри (rsyslog, syslog-ng) като централен агрегатор и процесор на лог информация
 • Архитектурата му позволява да работи практически във всякакъв мащаб – от събиране на информация от няколко хоста до големи комплексни системи, които генерират огромен брой съобщения и трафик
 • Позволява изграждане на напълно функционална система без инвестиции в лицензи, но (както всяка подобна, включително комерсиална, система) не е решение, което работи “out of the box”. Необходимо е добро предварително планиране, технологично време и достатъчен човешки ресурс
 • Kривата на обучение е приемлива, дори администратори с малко опит бързо усвояват необходимите умения, за да го използват ефективно

Операни предлага инсталация, интеграция със съществуващи компоненти, експлоатация и поддръжка на комплексни Graylog решения в инфраструктура на клиента, публични и частни облаци или върху специализиран Operani Operations Cloud

Информационна сигурност Логове Наблюдение и управление Софтуер