IT инфраструктурата на стартираща компания

admin 98 Views

IT инфраструктурата на стартираща компания

Организация. Принципи. Решения. Управление на риск

1. TL;DR
  • Описани са съображения, принципи и правила при проектиране изграждане и експлоатация на IT инфраструктурата на стартираща компания;
  • Фактори за постигане максимална ефективност при оптимална цена;
  • Управление на IT рискове на стартиращата компания чрез избор на подходящи и изпитани решения;
  • Съвети за идентифициране на проблеми и пестене на време и нерви;
  • Препоръчват се изпитани решения базирани на отворен код.
2. Въведение

Настоящият документ е насочен основно към IT нуждите на технологична компания, но принципите и дизайн насоките са валидни за широк кръг компании, които по необходимост изграждат комплексна IT инфраструктура.

Водещи принципи –

  • Изграждане на необходимата IT инфраструктура, експлоатация гарантираща запазване на интегритет и пърформанс в работата на организацията
  • Оптимизиране на оперативните разходи при различни схеми на организация, включително с присъствени и отдалечени работни места.
  • Внедряване на изпитани решения, за които е натрупан достатъчно експлоатационен опит

Описват се основните положения и добри практики при проектиране и изграждане на виртуализирана, евентуално хиперконвергирана инфраструктура

Целта на документа е да предложи ефективно решение, което може да поддържа дейността на компании от всякакъв мащаб, като гарантира плавно развитие на инфраструктурата съобразно бизнеса на организацията.

Съдържание на: IT инфраструктурата на стартираща компания

The IT infrastructure of Startup company - CONTENTS

 

Можете да получите целия документ след регистрация.

Вашите лични данни ще бъдат обработени съгласно Условията на сайта.

Съгласно Условията на сайта, имате пълни права за използване на файла и информацията в него при съблюдаване на Creative Commons CC BY-SA лизенза. 

 


Съгласен


Експлоатация Инфраструктура Поддръжка Софтуер Файлове